خدمات ماشین کاری:

واحد ماشین کاری شرکت دانش بنیان صدرا طرح و تجهیز اسپادانا با هدف ساختن قطعات صنعتی مورد استفاده در صنایع مختلف فعالیت خود را در شهرک

علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز کرد.

با توجه به اینکه فعالیت عمده مجموعه ی صدرا ماشین سازی بوده و قریب به 15 سال است که در حال طراحی و ساخت قطعات مختلف و همچنین

طراحی مکانیزم های مختلف می باشد . با اتکا به تجربه کاری و امکانات کارگاهی،دانش طراحی و روش ساخت قطعه در این مجموعه وجود دارد.واحد

ماشین کاری توانسته تا به امروز در زمینه طراحی و تولید قطعات مورد نیاز صنایع مختلف، با وجود پتانسیل و دانش فنی تیم این واحد فعالیت

چشمگیر داشته باشد.

توانایی ها:

ساخت انواع قطعات صنعتی تا نهایت سایزهای 10 * 30 * 50 سانتی مترمکعب و 60 * 60 * 120 سانتی متر مکعب

ساخت قطعات مورد استفاده در اتوماسیون چسب و رزین

ساخت قطعات مربوط به خط تولید تتراپک

ساخت انواع نازل های پاشش آب