حجم مخزن 5 لیتر. دارای فیلتر فشار 100 میکرون. دارای ترمورگولاتور جهت کنترل و تنظیم 3 زون دمایی. پمپ نوع دنده ای و نصب موتور و گیربکس به صورت عمودی. قابلیت تنظیم دمای مخزن و شلنگ و گان 30 تا 190 درجه سانتیگراد.

  • حجم مخزن 5 لیتر.

  • دارای فیلتر فشار 100 میکرون.

  • دارای ترمورگولاتور جهت کنترل و تنظیم 3 زون دمایی.

  • پمپ نوع دنده ای و نصب موتور و گیربکس به صورت عمودی.

  • قابلیت تنظیم دمای مخزن و شلنگ و گان 30 تا 190 درجه سانتیگراد.

جدیدترین ها