ماژول (کد 2/004)

ماژول تجهیزی است که جهت قطع و وصل تزریق چسب ها در حالت مایع از آن ها استفاده می شود. معمولاً عملیات قطع و وصل تزریق به وسیله ی هوای فشرده و یا در مواردی عملیات وصل به وسیله ی هوای فشرده و عملیات قطع به وسیله ی فشار فنر انجام می شود.

دسته: