یونیت تزریق چسب پیستوی 0.5 لیتری(کد1/006)

دستگاه تزریق چسب دستگاهی است که چسب جامد را ذوب و سپس دمای دستگاه را در یک دمای مطلوب برای چسب موجود در دستگاه ثابت نگه می دارد. زمانی که پمپ شروع به کار می کند چسب را از طریق شیلنگ به گان و سپس به بیرون برای استفاده هدایت می کند.