انتشارات

 

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا در صنعت انتشارات موفق به ساخت دستگاه گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه انتشارات

در حال بار گذاری اطلاعات………………………..

دستگاه های مورد استفاده

در حوزه انتشارات

دستگاه تزریق چسب

…..

دستگاه تزریق چسب

….