چسب های صنعتی

 

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا موفق به

ساخت دستگاه در حوزه تولید انواع چسب های صنعتی گردیده است.

 

 

 

 

 

 

اجزای تشکیل دهنده چسب ها

مواد پلیمری چسب ها ، همگی حاوی پلیمر هستند یا پلیمرها در حین سخت شدن چسب ها بوسیله واکنش شیمیایی پلیمر شدن افزایشی یا پلیمر شدن تراکمی حاصل می شوند. پلیمرها به چسبها قدرت چسبندگی می دهند. می توان آنها را به صورت رشته هایی از واحدهای شیمیایی همانند که بوسیله پیوند کووالانسی به هم متصل شده اند، در نظر گرفت. پلیمرها در دماهای بالا روان می گردند و در حلال های مناسب حل می گردند.

دستگاه های مورد استفاده

در حوزه چسب های صنعتی

یونیت تزریق چسب

……

یونیت تزریق چسب

……