بسته بندی دارو

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا 

موفق به ساخت دستگاه در حوزه بسته بندی دارو گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

یکی از شاخص های مهم در صنعت دارو سازی  

یکی از مهمترین شاخصه ها و عوامل موثر در حفظ کیفیت محصولات دارویی در صنعت داروسازی داشتن بسته بندی مناسب از نظر کیفیت فیزیکی و شیمیایی و داشتن گرید های دارویی در رابطه با آن است که سبب افزایش ماندگاری محصول و مواد موثره آن و در نتیجه اثر بخشی بهتر در سطح جامعه هدف خواهد شد. هم چنین تاثیرات منفی ناشی از سرما، گرما، استرس های محیطی، حمل و نقل نامناسب و نیز نفوذ اکسیژن و سایر عوامل مضر در یک بسته بندی اصولی و با کیفیت، به حداقل خواهد رسید.

دستگاه های  مورد استفاده

در حوزه بسته بندی  دارو

دستگاه تزریق چسب

….

یونیت تزریق چسب

….