فیلتر خودرو

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا

موفق به ساخت دستگاه پرکاربردی در حوزه تولید فیلتر خودرو گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

دلیل نصب فیلتر بر روی خودرو چیست؟

بر روی خودروها با توجه به نوع کاربری و منطقه مورد استفاده فیلتر های مختلفی نصب می گردد. مهمترین دلیل نصب فیلتر جلوگیری از ورود ذرات و آلودگیها به داخل سیستم هایی مانند مدار روغنکاری، مدار سوخت رسانی، مدار هوارسانی و غیره می باشد.
فیلتر ها بر حسب محل مورد استفاده باید قابلیت های خاصی داشته باشند بعنوان مثال فیلتر هوا نباید در اثر مکش هوا توسط موتور دچار تغییر شکل شود و یا فیلتر بنزین نباید تفاوت فشاری بین دو قسمت ورودی و خروجی سوخت (افت فشار) ایجاد نماید.
بنابراین حتما از فیلتر مناسب ومعتبر برای خودروی خود استفاده کنید زیرا به راحتی بر روی راندمان کاری خودرو شما تاثیر گذار خواهد بود و می تواند باعث تحمیل هزینه زیاد جهت تعمیرات آتی و یا کاهش ایمنی گردد.

دستگاه های مورد استفاده

در حوزه فیلترهای خودرویی

دستگاه تزریق چسب

دستگاه تزریق چسب