فیلترهای صنعتی

 

 

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا

موفق به ساخت دستگاه در حوزه تولید فیلترهای صنعتی گردیده است.

 

 

 

 

 

فیلتر های صنعتی شامل …

بیشتر فیلتر های صنعتی شامل فیلتر های فشاری، فیلتر های خلا و فیلتر های سانتریفوژی هستند. این فیلتر ها بر حسب اینکه تخلیه جامدات جدا شده از سیال به شکل پیوسته یا منقطع باشد، به دو صورت پیوسته و یا ناپیوسته استفاده می شوند. در مورد فیلتر های ناپیوسته، باید هر چند وقت یکبار جریان سیال را قطع کرد تا بتوان جامدات جمع شده را خارج کرد. اما در فیلتر های پیوسته، تخلیه جامدات و سیال زمانیکه دستگاه مشغول کار است قطع نمی شود. دلیل حرکت سیال در فیلتر وجود افت فشار در محیط فیلتر می باشد.

دستگاه های مورد استفاده

در حوزه فیلتر های صنعتی

یونیت تزریق چسب

…..

یونیت تزریق چسب

….