فیلتر آب

 

 

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا 

موفق به ساخت دستگاه های پرکاربردی در حوزه تولید فیلتر های تصویه آب گردیده است.

 

 

 

 

 

اهمیت تصفیه آب   

انسان ها از بدو تولد به نوشیدن آب احتیاج داشته اند. اهمیت پاکیزگی آب برای همگان آشکار است. معمولا آب های زیر زمینی حاوی مقادیر زیادی از جامدات معلق ، وییروس ها، باکتری ها، کرم ها و یاخته ها هستند که اگر به بدن انسان وارد شوند، موجب بروز انواع بیماری ها می شوند. همچنین آب های سطحی به دلیل داشتن آمونیاک، نیترات، نیترات ها وفسفات های کشاورزی، آلوده می باشند. بنابراین آب ها احتیاج به تصفیه دارند تا میکروب زدایی شوند و برای مصرف اشامیدن قابل استفاده باشند.

دستگاه های مورد استفاده

در حوزه ساخت فیلتر آب

یونیت تزریق چسب

یونیت تزریق چسب