سوکت برق

 

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا موفق به ساخت دستگاه های پر کاربردی در حوزه تولید سوکت برق گردیده است

 

 

 

 

 

 

 

توزیع کننده برق خودرو

در تمامی خودروها جهت رساندن برق به مصرف کننده ها و کلا توزیع برق در خودرو از سیم استفاده می کنند، تمامی سیم ها دارای روکش می باشند و در نتیجه برق را فقط در انتهای سیم به مصرف کننده می دهند، از آنجا که تعداد مصرف کننده ها در خودرو زیاد می باشد و به کار بردن سیم های مختلف در قسمت های مختلف خودرو ایجاد بی نظمی می کند، سیم هایی که هم مسیر می باشند را داخل یک لوله ی پلاستیکی قرار می دهند و برای سیم های هم مسیر از سوکت های برق با رشته سیم های مختلف استفاده می کنند، با این کار به جای داشتن چند صد سیم ، یک دسته سیم متحد و منظم خواهیم داشت که کلیه مصرف کننده ها را به باتری و اجزای کنترلی آن ها متصل می کند.

دستگاه های مورد استفاده

در حوزه سوکت برق خودرو

یونیت تزریق چسب

……

یونیت تزریق چسب

……