تولید سم

 

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا

موفق به ساخت دستگاه های پر کار بردی در حوزه تولید سم گردیده است.

 

 

 

 

 

 

مقابله با آفات

راه های زیادی برای مقابله با آفات مزارع وجود دارد.یکی از راه های مقابله با آفات،استفاده از سموم کشاورزی است. امروزه سمپاشی مزارع، به مراتب بیش از سایر روشهای مبارزه با آفات ،مورد استفاده قرار میگیرد. درست است که استفاده از سموم کشاورزی معایب و مضراتی برای گیاهان دارد،اما این ضررها در برابر فواید آن،که همان کنترل و مهار آفات و بیماریهای گیاهی است،بسیار ناچیز است.چراکه در صورت مهار نشدن آفات مزارع،کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی به طرز چشمگیری کاهش یافته و متعاقبا زیان های زیادی را برای کشاورزان به همراه خواهد داشت. البته میزان اثرگذاری این سموم به عوامل زیادی بستگی دارد.

دستگاه های مورد استفاده

در حوزه تولید سم

یونیت تزریق چسب

……

یونیت تزریق چسب

……