کنتور

 

 

 

 

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا

موفق به ساخت دستگاه پر کار برد در حوزه تولید کنتور گردیده است

 

 

 

 

نحوه عملکرد کنتور آب

کنتورها معمولاً به صورت کره یا شبیه به کره (در هر صورت باید قابل اندازه‌گیری هندسی وبه گونه ی باشد که مایع بتواند در آن به گردش در بیاید) هستند و در داخل مخزن آن یک پروانه با چهار تیغه قرار دارد که به یک نمایش گر متصل است. از یک سمت آب وارد مخزن می‌شود و تیغه‌ها را به چرخش وادار می‌کند پس از چرخش تیغه‌ها نسبت به حجم مخزن {مثلاً: اگر حجم مخزن یک دهم لیتر است ݐس از ۱۰ دور چرخش } درنمایشگر کنتور یک عدد اضافه می‌شود که به معنی عبور یک لیتر است. باید توجه شود که تیغه‌ها حجم بسیار کمی را اشغال می‌کنند.

دستگاه های مورد استفاده

در حوزه ساخت کنتور

یونیت تزریق چسب

……

یونیت تزریق چسب

……