شیشه های دوجداره

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا موفق به ساخت دستگاه پر کار برد در حوزه ساخت شیشه های دو جداره گردیده است 

 

 

 

 

 

 

 

اساس ساخت شیشه های دو جدراه

اساس این شیشه های دو جداره بر مبنای ایجاد یک فضای خالی پر از هوای خشک و یا استفاده از یک گاز بی اثر مانند گاز آرگون بین دو صفحه شیشه ای است. به همین دلیل هدایت گرما و یا سرما بین جداره دو شیشه کاهش یافته و از انتقال گرما یا برودت و همچنین صدا از طریق پنجره بین دو محیط داخل و خارج به نحو چشمگیری کاسته می شود.

پنجره‌های دارای دو یا چند جداره استاندارد، از اتصال دو یا چند شیشه که به طور موازی در مقابل یکدیگر برای روی یک چهارچوب پروفیل آلومینیومی قرارگرفته‌اند، تشکیل شده است.

دستگاه های مورد استفاده

در حوزه شیشه های دوجداره

یونیت تزریق چسب

……

یونیت تزریق چسب

……