ظروف یک بار مصرف

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا

موفق به ساخت دستگاه در حوزه ظروف یک بار مصرف گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

مزایای استفاده از ظرو ف یکبار مصرف

اگر ظروف یکبار مصرف تحت استانداردهای خاص تولید، توزیع و مصرف شوند، می‌توانند در بسیاری از موارد به کمک انسان آمده و کیفیت زندگی را ارتقا دهند. مزایای استفاده از ظروف یکبار مصرف عبارتند از:

حفظ بهداشت و سلامت غذا به خصوص در رستوران‌ها

بسته بندی راحت، سریع و مطمئن

صرف انرژی کمتر برای تولید آنها

حمل آسان مواد غذایی

تنوع بالا و کارایی متفاوت

دستگاه  های مورد استفاده

در حوزه ظروف یک بار مصرف 

یونیت تزریق چسب

……

یونیت تزریق چسب

……