نساجی

 

 

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا

موفق به ساخت دستگاه پر کاربردی در حوزه صنعت نساجی گردیده است.

 

 

 

 

 

 

بهترین روش برای جلوگیری از سر خوردن فرش

يکي از مشکلاتي که امروزه با سراميک کردن کف خانه ها خيلي از افراد با آن مواجه هستند حرکت و جابجايي فرش ماشيني مي باشد زمانيکه از موکت براي زير فرش ماشيني استفاده نشود فرش مدام دچار حرکت مي شود و نظم خانه را برهم ميزند براي جلوگيري از سرخوردن و جابجايي فرش ماشيني و هم چنين آسيب نرساندن به فرش ميتوان از وسيته اي به نام ترمز فرش استفاده کرد که هم سريع و آسان بدون نياز به سوراخ کردن پله و آسيب رساندن به فرش ماشيني قابل نصب مي باشد وهم قابل استفاده براي تمام فرشها در اندازه و اشکال مختلف ميباشد و همچنين وسيله اي ارزان و کاريردي براي هر خانه اي مي باشد وراحتي بيشتري را در زمان راه رفتن به شمامي دهد .
روش استفاده از ترمز فرش ماشيني بدين صورت است که :
فرش ماشيني يا موکت را در محل مورد نظر پهن نموده و پس از جدا نمودن برچسب ترمز فرش را بين فرش و سراميک قرار دهيد.
.ترمز فرش را به صورت طولي و در جهت حرکت فرش قرار دهيد .

دستگاه های مورد استفاده 

در حوزه نساجی 

یونیت تزریق چسب

……

یونیت تزریق چسب

……