نفت

 

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا

موفق به ساخت دستگاه های پر کاربردی در صنعت نفت گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

اهمیت صنعت نفت

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تامین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین المللی کشورهای مختلف ایفا می کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی توانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند.

دستگاه های مورد استفاده

در صنعت نفت

یونیت تزریق چسب

……

یونیت تزریق چسب

……