غذای آماده

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا

موفق به ساخت دستگاه در زمینه بسته بندی غذاهای آماده گردیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهمیت بسته بندی

اکنون با پیشرفت تکنولوژی و تولید انبوه محصولات بدون استفاده از بسته بندی، عرضه محصول به صورت عمده فروشی یا خرده فروشی در بازار امکان پذیر نیست. یعنی با وجود اینکه به نظر  می رسد این کار هزینه اضافی به تولید کننده تحمیل می کند، اما باید در نظر داشت بدون استفاده از آن کل هزینه تولید به هدر می رود. در چنین بسته بندی هایی باید به ابعاد بسته از نقطه نظر قابلیت حمل و نقل و عرضه آن توجه شود و همچنین باید به شیوه زندگی مردم و میزان مصرف محصولات مختلف در هر جامعه دقت شود. محصولات باید در بسته بندی هایی عرضه شوند که در صورت نیاز در یک یا دو وعده مورد مصرف قرار گیرند و این موضوع به خصوص در صادرات حائز اهمیت است.

دستگاه های مورد استفاده

در حوزه بسته بندی غذاهای آماده

یونیت تزریق چسب

……

یونیت تزریق چسب

……