پاکت جارو برقی

 

 

 

 

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا 

موفق به ساخت دستگاه در حوزه ساخت کیسه های جارو برقی گردیده است.

 

 

 

 

چرا پاکت یک بار مصرف؟

پاکت جاروبرقی نقش مهمی در عملکرد جاروبرقی دارد. انتخاب مناسب پاکت جاروبرقی باعث افزایش طول عمر جاروبرقی می گردد.

کیسه جاروبرقی یکبار مصرف بهداشتی می باشد و نسبت به کیسه دائمی کار شما را راحت می کند و هر بار مجبور نیستید کیسه دائمی را خالی کنید. پاکت جاروبرقی یکبار مصرف رادر صورت پر شدن به راحتی می توانید تعویض کنید و همچنین قیمت کمتری نسبت به کیسه های دائمی دارد که شما میتوانید به راحتی آن ها را تهییه کنید.

دستگاه های مورد استفاده

در حوزه ساخت پاکت جارو برقی یک بار مصرف

یونیت تزریق چسب

….

یونیت تزریق چسب

….