کاشی و سرامیک 

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا 

در زمینه بسته بندی کاشی و سرامیک دستگاه های پر کاربردی را ساخته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخجه کاشی و سرامیک

کاشی،به مفهومی وسیع تر،به هرواحد تقریبا کوچک ونازک با شکلی هندسی اطلاق می شودکه درتعدادزیادجهت پوشش سطوح مورداستفاده قرارمی گیرد. اولین نمونه های کاشی سرامیکی به دوران ماقبل تاریخ بازمی گردند.این کاشی های زمخت وطبیعی ازخاک رس طبیعی وبه شکل چهارگوش ساخته شده ودرزیر نور خورشید خشک می شدند.

دستگاه های مورد استفاده

در حوزه کاشی و سرامیک

دستگاه تزریق چسب

….

دستگاه تزریق چسب

….