کنسرو سازی

 

شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا در زمینه ساخت دستگاه بسته بندی کنسرو فعالیت داشته است

 

 

 

 

 

 

 

 

دلیل محبوبیت کنسروها

مواد غذایی وقتی بیش از زمان معقول در معرض هوا قرار می گیرند، دچار فساد میکروبی و یا باکتریایی شده و حتی رشد یک عامل بیماری زا ممکن است زمینه ساز عامل بیماری زای دیگر شود. کنسرو کردن با فرآیندهای مختلفی مواد غذایی را در شرایط خلا قرار می دهد که از فساد آن در اثر مجاورت با هوا جلوگیری می کند و در نتیجه با این روش می توان مواد غذایی مختلف را تا دو سال در محیطی با دمای معمولی نگهداری کرد

دستگاه های مورد استفاده

در حوزه کنسرو سازی

یونیت تزریق چسب

……

یونیت تزریق چسب

……