نمایش یک نتیجه

پمپ انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی مانند موتور گرفته و به سیال مایعی که در حال عبور از آن است منتقل می کند. در نتیجه انرژی سیال پس از خارج شدن از پمپ افزایش می یابد.از پمپ ها برای انتقال و یا جابجایی سیال از یک نقطه به نقطه دیگر در یک سیستم لوله کشی و یا هیدرولیک استفاده می شود پمپ ها دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام کاربرد خاصی دارند.
شرکت دانش بنیان صدرا طرح و تجهیز اسپادانا با تکیه بر دانش فنی موفق به طراحی و ساخت انواع پمپ های پیستونی، دنده ای و بوستر پمپ گردیده است.

پمپ دنده ای

پمپ (کد 15/002)

پمپ دنده ای

پمپ (کد 15/003)

بوستر پمپ

پمپ (کد 5/001)

بوستر پمپ

پمپ (کد 5/002)

پمپ پیستونی

پمپ (کد 5/005)

پمپ پیستونی

پمپ (کد 8/006)

پمپ دنده ای

پمپ (کد 8/014)