نمایش یک نتیجه

شرکت دانش بنیان صدرا طرح و تجهیز اسپادانا با تکیه بر دانش بومی توانسته است اولین تولید کننده نازل های تزریق چسب در کشور عزیزمان ایران باشد.
نازل ها باتوجه به حوزه کاربرد، میزان تزریق چسب و نیاز مشتری نیز ساخته می شوند.

نازل مخصوص

نازل (کد 10/001)

نازل مستقیم

نازل (کد 10/002)

نازل 90 درجه

نازل (کد 10/003)

نازل مستقیم

نازل (کد 10/004)

نازل 90 درجه

نازل (کد 10/005)

نازل مخصوص

نازل (کد 10/006)

نازل مخصوص

نازل (کد 10/010)

نازل مخصوص

نازل (کد 10/011)

نازل مخصوص

نازل (کد 10/012)

نازل 45 درجه

نازل (کد 10/013)

نازل 45 درجه

نازل (کد 10/014)

نازل مخصوص

نازل (کد 10/017)

نازل مخصوص

نازل (کد 10/018)

نازل مخصوص

نازل (کد10/015)

نازل مخصوص

نازل (کد10/016)