نمایش یک نتیجه

شرکت دانش بنیان صدرا طرح و تجهیز اسپادانا با تکیه بر دانش بومی توانسته است اولین تولید کننده هدهای اسلات تزریق چسب در کشور عزیزمان ایران باشد.
هدها باتوجه به حوزه کاربرد، نوع کاربری دستی و یا اتوماتیک و نیاز مشتری نیز ساخته می شوند.

هد اسلات ریزشی

هد اسلات (کد 4/004)

هد اسلات ریزشی

هد اسلات (کد 4/005)

هد اسلات ریزشی

هد اسلات (کد 4/010)

هد اسلات ریزشی

هد اسلات (کد 4/015)

هد اسلات اسپری

هد اسلات (کد 4/019)

هد اسلات ریزشی

هد اسلات (کد 4/021)

هد اسلات ریزشی

هد اسلات (کد 4/032)

هد اسلات ریزشی

هد اسلات (کد 4/033)

هد اسلات اسپری

هد اسلات (کد 4/034)

هد اسلات اسپری

هد اسلات (کد 4/035)

هد اسلات اسپری

هد اسلات (کد 4/036)

هد اسلات مالشی

هد اسلات (کد 6/029)

هد اسلات مالشی

هد اسلات (کد 6/033)

هد اسلات مالشی

هد اسلات (کد 6/037)

هد اسلات مالشی

هد اسلات (کد 6/038)

هد اسلات مالشی

هد اسلات (کد 6/044)

هد اسلات اسپری

هد اسلات (کد 6/045)

هد اسلات اسپری

هد اسلت (کد 6/036)