صنعت چاپ و بسته بندی :

همکاری با شرکت هایی همچون چاپ بهار، مجتمع جعبه سازی سنا، چاپ و بسته بندی ترام چاپ سپاهان،چاپ وبسته بندی ارس،

چاپ و بسته بندی آسان قزوین،جعبه سازی رز زرد، شرکت آیرکس،کارتن پلاست مجد ، شرکت لیتوگرافی فرهنگ، شرکت حباب ایران،شرکت بازرگانی هنرور،

شرکت مشکفام فارس،شرکت کامل پک ، شرکت درب پلاستیک ستاره ، شرکت آران، شرکت بعدنگار ،شرکت آرمان گستر ،بسته بندی ساحل، سپیدان رز

پلاستیک، شرکت ایران گستر ، شرکت پارس