برخی از حوزه های فعالیت

صنایع چاپ و بسته بندی

صنایع غذایی

صنعت چرم و کیف و کفش

صنعت سلولزی و بهداشتی

برخی از مشتریان ما

شرکت نیمه شعبان

کاشی میبد یزد

الکترواستیل

دنون

پگاه زنجان

مروارید پرگاس

قالی سلیمان

جمع ساز

دانشگاه تهران

دانشگاه سمنان

پژوهشگاه دانشگاه بنیادی

دانشگاه الزهرا

پژوهشگاه صنعت نفت تهران

فولاد

دانشگاه صنعتی قم

دانشگاه صنعتی اصفهان